Balans i kroppen

Jag tar mig tid för din hälsa - så gör det du också!

Ofta behandlas patienternas symtom omedelbart med läkemedel. Dessa har ofta bara en kortvarig effekt, men leder till långvarig läkemedelsbehandling, vilket i sin tur orsakar biverkningar och kan leda till följdsjukdomar.

Min uppgift är att tillsammans hitta orsakerna till obalanser i kroppen som kan leda till sjukdom. Orsakerna kan vara djupt rotade och måste undersökas. Mitt mål är att ge dig tillbaka förtroendet för den självläkande kraften i din egen kropp eller att göra det möjligt för dig att lära dig den. Jag vill att du ska kunna bedöma din egen hälsa under vägledning av mig och att aktivt vidta åtgärder för att förbättra och bibehålla din hälsa. På så sätt kan jag hjälpa dig att hitta eller bibehålla balansen i din kropp för att förebygga sjukdomar.

Jag vill att du ska känna dig trygg och i goda händer hos mig. Det är grunden för ett gott samarbete.

I dag är sannolikheten att få diagnosen hjärtinfarkt, hjärninfarkt, demens eller andra civilisationssjukdomar och hamnar på ett vårdhem mycket hög. Jag vill att det ska vara mer sannolikt att du fortfarande kan röra dig vid 75 års ålder, som damen på bilden.

Stretchar
 
Test