Om Ute Krüger

Ända från min barndom har jag velat bli läkare och hjälpa människor, precis som mina föräldrar gjorde. Dessutom har jag tyckt mycket om att vistas i naturen och har alltid haft ett intresse för växter. Under gymnasietiden deltog jag i en mikroskopikurs, där jag blev fascinerad av växternas celler som jag såg i mikroskopet. Under åren 1990 till 1997 utbildade jag mig till läkare vid Humboldt-Universität i Berlin i Tyskland. 1997 disputerade jag i patologi, där jag hade kartlagd nästan 7500 obduktionsfall för att bland annat kunna bedöma kvalitén av de kliniskt ställda diagnoser gällande dödsorsaker jämfört med resultatet från obduktionerna. De följande åren fram till 2004 vidareutbildade jag mig till specialistläkare i patologi på Klinisk Patologi, Oskar-Ziethen-Krankenhaus i Berlin. Jag tog specialistexamen i patologi och cytologi samma år. Mikroskopet blev min dagliga följeslagare. Några månader senare flyttade jag till Sverige och jobbade som överläkare i Klinisk patologi vid Växjö Centrallasarettet från 2005 till 2014, där jag också var medicinsk ansvarig läkare från 2010 till 2014. Mellan 2014 till 2019 hjälpte jag, som styrelseledamot i Svensk Förening för Patologi, till att förbättra kvalitén inom patologi i Sverige. Mellan 2015-2023 jobbade jag som överläkare på Klinisk patologi på Länssjukhuset i Kalmar samtidigt som jag var överläkare vid Institutet för Kliniska Vetenskapen vid Lunds Universitet. Vid Universitetet forskade jag på bröstcancer för att få en ökad kunskap om tumörbiologi och riskfaktorer och med det också en ökad kunskap om hur sjukdomen kan förebyggas. Fram till år 2022 har jag, i den kliniska verksamheten som specialist för bröstcancer, diagnostiserat tusentals med cancrar och andra sjukdomar.

Önskan om att få hjälpa människor, min kärlek till naturen, mikroskopet som verktyg och strävan efter kvalitét löper som en röd tråd genom mitt liv.

Ute Krüger

Efter mer än 25 år som läkare fick jag genom egen sjukdom upptäcka att den läkekonsten jag hade lärt mig inte är hela sanningen. Min syn på den västerländska medicinen förändrades helt. Jag har dock alltid varit fascinerad av den traditionella metoden från det gamla Kina, enligt vilken läkare bara fick betalt så länge människor var friska; om människor blev sjuka fick läkarna ingen lön. Läkarna fick alltså betalt för sina förebyggande läkekunskaper.

Under de senaste åren har jag gått ett flertal kurser kring kost och livsstil, örtmedicin, ortomolekylär medicin, parasiter, levande blodanalys, energimedicin, Ayurveda och Reiki. Nu vill jag istället för att diagnostisera sjukdomar jobba i förebyggande syfte, alltså innan en sjukdom ens har manifesterat sig.

Redan Hippokrates visste på sin tid att den mest effektiva medicinen är den naturliga läkekraften inom var och en av oss. Jag skulle vilja hjälpa dig att aktivera denna kraft inom dig själv.

 
Test